تبلیغات
(پــایگـاه اطـــلاع رســانـی ولـــگــردان ( پــــا و - دشت فنا

به نام دوست

(پــایگـاه اطـــلاع رســانـی ولـــگــردان ( پــــا و
English page is coming soon   به   (پــایگـاه اطـــلاع رســانـی ولـــگــردان ( پــــا و   خوش آمدید


¿دشت فنا
پنجشنبه 15 شهریور 1386

          سـفر / حضر ؟

      سفر / حضر ؟

داشتم با یکی از دوستان قدیم (که در گذشته ولگردی هایی رو در جنوب با هم تجربه کرده بودیم) صحبت می کردم که در جواب سوال جدیداً کجاها رفتی؟ گفت: مدتیه بجای سفر،در حضرم!

در دشت فنا

هر که سفر داشته باشد

ره توشه همین بس

که جگر داشته باشد

البته، منظور خاصی ندارم و یه وقت سوء تفاهم،تفاوت یا تقارن نشه ها !

نوشته شده توسط : یه بچه ولگرد