تبلیغات
(پــایگـاه اطـــلاع رســانـی ولـــگــردان ( پــــا و - دیوار سفارت

به نام دوست

(پــایگـاه اطـــلاع رســانـی ولـــگــردان ( پــــا و
English page is coming soon   به   (پــایگـاه اطـــلاع رســانـی ولـــگــردان ( پــــا و   خوش آمدید


¿دیوار سفارت
شنبه 11 تیر 1384

 

 

التهاب آفرینی یا اندیشه زایی ؟

 

  

               

 

 نمی دانم كه این بازی ها از چه رویی است ؟ چرا عده ای چنین مردم ما و امریكا به بازی گرفته اند ؟

خیلی مزحكانه است كه پاره ای انسان های تندرو در دو كشور متاوت ولی با التهاب های بالا ( یكی جنگ و دیگری تغییرات در ساختار ) در ظاهر خصم هستند و در باطن بر یك خط گام بر می دارند .

عزم هم طیف های دو كشور بر این جزم شده كه در محافل خبری خود ابتدا بگویند فردی بنام محمود احمدی نژاد در حمله به سفارت امریكا در سال 58 كه به تسخیر لانه جاسوسی معروف گردید ، شركت داشته است و پس از چند روز كه این خیر حساسیت  همگان را برانگیخت ، كم كم در برخی روزنامه های عربی به نقل از نزدیكان احمدی نژاد مطالبی بچاپ رسید مبنی بر اینكه او بطور كلی با تسخیر لانه جاسوسوی مخالف بوده است .

شاید در نگاه  دیگر ، پرده ای دیگر از این ماجرا هویدا شود ، آنگاه كه مشخص شود حادثه سال 58 هرچند برای ایرانیان كمی قدیمی و یا برای بعضی ها از یاد رفته باشد اما مردم امریكا و محافل دیپلماسی این واقعه را به خوبی بیاد دارند و از یاد نبرده اند .

لذا در زمانی كه جهان بر تحولات اخیر ریاست جمهوری ایران حساس شده است و نگران است كه نكند فردی باعقائد اسلام افراطی و آنچه كه بنام بنیاد گرایی معروف شده و از آن كانون های ترور برمی خیزد ، در ایران هم رشد پیدا كند .

 همان كشوری نیز كه تاكنون از این بنیادگرایی تا آنجا كه امكان داشته استفاده نموده ـ امریكا ـ‌ حال نیز بر این طبل تبلیغاتی می كوبد ، اما حاصل این هیاهو ها چیست ؟

وجه كسی كه در طول هفته اخیر در نزد جهانیان بسیار مخدوش شده بود ، با اعلام غیر رسمی مخالفت خود با تسخیر سفارت امریكا  ـ  و این وصف كه از بانیان جنبش های دانشجویی مانند تحكیم وحدت بوده ـ ممكن است كه زمینه ای برای بازسازی چهره  نزد افكار عمومی گردد .

و البته ممكن است كه تستی باشد از سوی هر دو طرف برای احتمالات خصمانه .

نمی دانم ، ولی خدا كند كه در هر دو سو كمی عقلانیت هم باشد تا بجای التهاب آفرینی ، اندیشه زایی جایگزین شود .

نوشته شده توسط : ص. روزبهان