تبلیغات
(پــایگـاه اطـــلاع رســانـی ولـــگــردان ( پــــا و - سیاست هسته ای

به نام دوست

(پــایگـاه اطـــلاع رســانـی ولـــگــردان ( پــــا و
English page is coming soon   به   (پــایگـاه اطـــلاع رســانـی ولـــگــردان ( پــــا و   خوش آمدید


¿سیاست هسته ای
دوشنبه 13 تیر 1384

 

              روحانی یا غیر روحانی ؟

 

                                  

 

 از انتخابات مجلس هفتم و متعاقب آن برگزاری این مجلس كه نیاز به یك رئیسی بود تا علاوه بر توانایی اداره مجلس ، بتواند با مقامات بالا هم مراوده داشته و در ضمن بین مردم نیز معقول و موجه باشد و با توجه به وجود بسیاری از مخالفت هایی كه در ابتدا بخش های تندروی طیف اصول گرای حاكم بر مجلس نشان داد ، در نهایت غلامعلی حداد عادل كه یك غیر روحانی است ، بریاست مجلس شورای اسلامی ایران برگزیده شد .

این رویداد نتنها ساده و جزئی نبود ، بلكه پیامی بود برای بعد ها .

 آنگاه كه در نهمین انتخابات ریاست جمهوری ، جناح راست چندین نامزد را برای احراز پست ریاست  جمهوری ایران معرفی كرد و چه آنزمان كه ۴ نامزد این جناح توانستند در تركیب ۸ نفره شورای نگهبان برای رقابت انتخاباتی حضور یابند ، بر همگان مسلم شد كه این جناح سنتگرا ، پا به دور جدیدی از حركت سیاسی گذارده و قصد دارد در مرحله ی جدید كه نتایج مثبتی را نیز به ارمغان داشته ـ فتح سنگر به سنگر شورا ، مجلس و اكنون دولتْْ ـ شروع كرده و آن استفاده از عناصر و نیروهای غیر روحانی در پست هایی است كه تا پیش از این بطور كلی ( و یا اكثراً ) روحانیون آن را بر عهده داشته اند .

امروز هم ظاهر چنین نشان می دهد كه قرار است با فشار های این جناح كه یكپارچه حكومت را نیز در دست دارد ، تیم خارجی و دیپلماسی ایران به رهبری حسن روحانی كه دست بر قضا روحانی و از جناحی غیر از راست و غیر اصول گراست و تا كنون در مذاكرات هسته ای طرف گفت و گو با اروپائیان بوده و موفقیت هایی هم داشته ، نیز تغییر یابد .

باید به نظاره نشست و دید  این راست های اصول گرا كه زمانی دوام و بقای حكومت را به در عرصه بودن روحانیون می دانستند و حكومتی راكه كنون در حال فتح سنگر به سنگر آ ن هستند ، روزگاری توسط روحانیون با نفوذ ، بلند پایه و صاحب جایگاه در مردم بنا شده است را چگونه با كنار زدن ضمنی آنها اداره خواهند كرد بدون آنكه مخالفتی دربین قشر مذهبی جامعه بوجود آید .

نوشته شده توسط : ص. روزبهان