تبلیغات
(پــایگـاه اطـــلاع رســانـی ولـــگــردان ( پــــا و - قدرت یا خدمدت ؟

به نام دوست

(پــایگـاه اطـــلاع رســانـی ولـــگــردان ( پــــا و
English page is coming soon   به   (پــایگـاه اطـــلاع رســانـی ولـــگــردان ( پــــا و   خوش آمدید


¿قدرت یا خدمدت ؟
سه شنبه 14 تیر 1384

 

        آبستراکسیون آبادگران در اعتراض به رای اکثریت

 

                              

 

آبادگران اقتصادی  مجلس در تازه ترین اقدام خود اقدام به آبستراکسیون در کمسیون اقتصادی مجلس کرده اند.

 

محمد خوش چهره که شان خود را اجل تر از وزارت اقتصاد می داند به همراه دیگر آباد گران کمسیون جلسه یک شنبه کمسیون را ترک  کرده وحضور در جلسات آن را تحریم کردهاند.

 

خوش چهره به همراه دوستانش مانند مصباحی مقدم،دانش جعفری،شاهرخی وعاشوری به نتایج انتخابات کمسیون اقتصادی اعترض دارند.

 

اعتراض این افراد بخاطر از دست دادن جایگاه هیات رییسه کمسیون است.آقایان توقع داشتند جزء آنها کسی دیگر به این مقام نرسد،زیرا ردای ریاست فقط زیبنده آنهاست.

 

البته احتمال دیگری هم وجود دارد:آبادگران مجلس فکر مکنند در سمت ریاست بهتر می توانند خدمت کنند.

 

برای همین هم بود که در انتخابات اخیر از تمام ابزارهاوروشهایی که بلد بودند( حتی عوام فریبی) بهره بردند تا قدرت را در اختیار بگیرند.

 

اما دو نکته مبهم در اعتراض آبادگران اقتصادی مجلس وجود دارد:

 

1.چرا نمایندگان معترض پس از دو هفته به فکر اعتراض افتاده اند؟(انتخابات هیات رییسه سه روز قبل از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری برگزار شد) آیا پیروزی احمدی نژاد نمی تواند با اعتراضات آقایان رابطه داشته باشد؟

2.آبادگرانی که داعیه خدمت دارند چرا از اینکه در یک انتخابات کاملا قانونی کرسی ریاست کمسیون اقتصادی را به یک محافظه کار سنتی (شاهی عربلو) واگذارکرده اند بر افروخته شده اند؟

 

آیا آنها حاکمیت را از این هم یکدست ترمی خواهند؟   

نوشته شده توسط : م . باوری