تبلیغات
(پــایگـاه اطـــلاع رســانـی ولـــگــردان ( پــــا و - جشنواره

به نام دوست

(پــایگـاه اطـــلاع رســانـی ولـــگــردان ( پــــا و
English page is coming soon   به   (پــایگـاه اطـــلاع رســانـی ولـــگــردان ( پــــا و   خوش آمدید


¿جشنواره
شنبه 1 بهمن 1384

شب نیکی کریمی

در اولین شب از این فستیوال ، "یک شب " ساخته نیکی کریمی را دیدم . این فیلم بنوعی در پی آن است که به واکاوی معظلاعت زنان امروزی جامعه ایران به پردازد .از نقاط قوت این فیلم شاید عدم قضاوت هایی می باشد که در اکثر فیلم های رایج دیده میشود.از دیگر نکات ، حذف نگاه صرفاُ زنانه به مشکلات قشر زن است که روزگاریست جزئی لاینفک برای پرداخت های هنری به ویژه سینمایی در جهان و ایران شده است .اما اگر زیاده روی نباشد ، این فیلم تنها در حد بیان احساسات فردی که از سختی های دوران بر بخشی از جامعه به ستوه آمده ، خوب است ؛ نه از دیدکاه هنرمندی که می خواهد . با خلق هنری خود ، به رفع مشکلی بپردازد و یا حل آنرا تسهیل نماید .کریمی در این فیلم به گونه ای ظریف مترسد آن است که ذهن جامعه را از پیش داوری های متداول در مورد مسائل درون خانوادگی ویا همان " زناشویی " پاک کند ؛ لکن یکی از اساسی ترین سد ها دربرابر این موضوع ، ظعف در فیلم نامه بویژِه از اواسط آن است . همچنین ، تدوین نامناسب و فیلم برداری بد که جاهایی تصور " دوربین کاشته " را به ذهن متبادر می کند از جمله دیگر منفیات این ساخته است که شاید بتوان به گفته یکی از دوستان ، آنرا " تلفیقی تاموزون از سینمای پناهی و کیارستمی " دانست که در هردو مورد ناشیانه پرداخت شده و بسیار بد تر کارگردانی گردیده است .به هر روی ، اگر معیار ما برای دیدن این فیلم ، ساخته هایی همچون " زن زیادی " اثر تهمینه میلانی باشد ، شاید خیلی ضرر نکرده باشیم ؛ چرا که از آن همه فمینیسم و موج زن گرایی که مدت ها ست راه افتاده کمی کاسته شده است اما چنانچه بخواهیم از منظر فیلم هایی مانند " ده " پناهی به آن بنگریم ، بسیار به خطا رفته ایم .احتمالاُ از جمه علل ناموق بودن یک شب ، در سطح ماندن و نپرداختن به مسائل اصلی تر در پیداش پدبده هایی مثل روسپبگری ، آزار و اذیتت کودکان ، عدم احساس امنیت در منزل ، فرار از خانه ، روابط نامشروع ، خیانت ، عشق های پوچ ، فلسفه زندگی و .. می باشد که کریمی فقط به بیان واگویه هایی واداشته که تقریباُ اکثر طبقه متوسط شهری مه مخطبان اصلی اویند ، خود بخوبی با آن آشنایند .لذا از این پنجره ، یک شب نیکی کریمی تنها می تواند بر آمده از تجربیات یک شبی باشد که او در خیابان های تهران گذرانده و صبح آن روز در کمال خواب آلودگی تمام ماحصلش را به نگارش در آورده . ای کاش کمی پس از آن شب ، اندکی میخوابید و سپس به علل وقایع پیرامونی می اندیشید .

نوشته شده توسط : یه بچه ولگرد